Waarom ik acht uur in een vliegtuig wil zitten…

Toen ik einde mei naar huis ging, was daar een goeie reden voor: ‘t is nonkel Jan nu.  En hier hebt ge ons getweeën.  Het is nu nog een kleine twee weken wachten eer ik hem terug te zien krijg…